Velkommen til Crowd1 Video Presentasjon.

Velg videopresentasjonen som passer for deg, og gjerne flere ettersom dette gir flere inntrykk
og repeterende effekt som fører til mer forståelse om denne gyldne muligheten.
Hvis du synes dette er interessant for deg å delta i, anbefaler vi at du først leser Vilkår  Crowd1,
da deltakelse i Crowd1 er fullt og helt ditt eget ansvar å delta i.
Kontakt så personen som henviste deg til denne siden hvis valget ditt blir deltakelse.
Denne personen vil da bli din sponsor.
Lykke til!

For mer informasjon og kunnskap, besøk oss på facebook Online Millionaire Opportunity

Online millionaire opportunity

Viktig lesing og forståelse av Crowd1!

ADVARSEL!

Det er artikler / anmeldelser på internett så vel som på Youtube som omtaler Crowd1 som et ponzi-opplegg eller et ulovlig pyramidespill og svindel. Vi ønsker å belyse fakta og med det motbevise disse ryktene som vil skade selskapet vårt og skremme uvitende mennesker fra å bli en del av Crowd1. Vit og forstå at disse artiklene og / eller Youtube-videoene bare er et resultat av uvitenhet og / eller et forsøk på å svartmale selskapet vårt for å rekruttere folk til sine egne selskaper. Disse har ingen rot i fakta eller virkelighet, og er derfor bare påstander og rykter som er skapt for å skremme!
Retningslinjene i selskapets forretningsstrategi er klare på disse områdene:

Fakta!

Gratis medlemskap:
For å bli tilknyttet, må du først være en registrert gratis medlem, og du må være minst 18 år og ha nådd myndighetsalder i hjemlandet ditt.
Ingen tjener penger på å rekruttere nye medlemmer:
Crowd1 betaler ikke provisjon eller kompensasjon, og heller ikke gi noen annen form for bonus eller belønning for å verve nye medlemmer til Crowd1. Den eneste måten du som tilknyttet kan belønnes, er hvis noen av de menneskene du direkte eller indirekte har henvist til Crowd1, kjøper et medlemskap som kan brukes til å skaffe seg noen av produktpakkene eller i andre muligheter som Crowd1, fra tid til annen tilbyr sine kollegaer å delta i. Belønningen vil bli gitt som forskjellige ("bonuser") i henhold til belønningssystemet)
RETURPOLITIKK / Refusjon og tilbakeførsel:
Når du kjøper et Crowd1-medlemskap har du 14 dagers kansellering periode, noe som betyr at du kan angre på kjøpet i sin helhet og få tilbakebetalt pengene dine. Denne kansellerings perioden blir avsluttet og kansellert umiddelbart hvis du velger å bruke noen av funksjonene på Crowd1-nettstedet ditt.
Crowd1 gir ingen garantier:
Disse vilkårene og betingelsene gjelder for alle medlemmer i Crowd1 som har blitt akseptert for å bli et medlem, noe som gjør det mulig for et medlem å henvise nye gratis medlemmer til å oppgradere til et betalt medlemskap, som inkluderer flere interne og eksterne funksjoner, som Crowd1 fra tid til annen tilbyr sine medlemmer å bli med og potensielt tjene penger på. Hvis du velger å henvise et gratis medlem til et betalt medlemskap, kan Crowd1 gi dem kjøpsrettigheter for eierrettigheter, som kan kjøpes på et senere tidspunkt til en forhåndsbestemt pris, det er absolutt ingen garanti for at de vil tjene penger eller tjene penger, og du blir herved også advart om at eierrettighetene kan miste all sin verdi.
Notat: Hvilket selskap eller forretning kan garantere inntekt for alltid eller uten risiko ? Oljeselskaper,finansielle selskaper, arbeidsgivere generelt... Alle kan påvirkes av finanskriser, naturkatastrofer, børs kriser, bank kriser etc... og dette påvirker selvfølgelig verdensøkonomien i sin helhet. Crowd1 er et selskap som alle andre og mulighetene og risikoene gjelder for dette selskapet som alle andre i verden.
Crowd1 selger ikke aksjer:
Crowd1 selger utdanningspakker og eierrettigheter. Hvis og når du som medlem kjøper eierrettigheter i noen form, må du være oppmerksom på at Crowd1 IKKE er en registrert finansiell rådgiver, at eierrettighetene ikke er et finansielt instrument, men bare et bevis på eierskap i et delt profitt basseng og at alle kjøp innebærer en risiko for fullt økonomisk tap, og du bør alltid konsultere en profesjonell før du kjøper eierrettigheter.
Crowd1 beskytter investeringen din og identiteten din:
På grunn av beskyttelsen av Crowd1, medlemmer og tilknyttede partnere og for å være i samsvar med gjeldende forskrifter, kan Crowd1 når som helst, etter eget vedtak, be medlemmet om å fremlegge dokumenter for å bekrefte medlemmets identitet og adressebevis. Disse dokumentene kan være en kopi av medlemmets pass og eksempelvis en kopi av en regning som ikke er eldre enn 90 dager og som viser medlemmets adresse. Denne forespørselen heter ("KYC Request").
Dette er også for medlemmets egen sikkerhet og som sikrer at ingen andre kan gjøre krav på medlemmets eventuelle opptjente midler.
Juridisk og skattemessig overholdelse
Du er underlagt alle lover, inkludert skattemessige i landet du bor i, og hvorfra du du har tilgang til Crowd1´s nettsted og Crowd1 Crowd funding, og du er alene ansvarlig for å overholde disse lovene.
Dette er faktabasert informasjon som du også kan finne på Crowd1s hjemmeside under Vilkår.
Ekstra
Du kan bli en del av Crowd1 selv om du bor i et ikke-godkjendt land, så lenge du har en adresse i et annet allerede godkjent land.